František Petrák

František Petrák se zabývá malbou, kresbou, grafikou, užitou tvorbou, ilustracemi pro děti, literárně-dramatickými žánry, scénografií a loutkovým divadlem. Žije a pracuje v Luhačovicích a v Uherském Hradišti, kde působí také jako pedagog SUPŠ a UTB.
František Petrák se narodil v roce 1961 ve Vsetíně. Vystudoval SUPŠ v Uherském Hradišti (obor Propagační grafika, prof. František Nikl) a výtvarný obor v kombinaci s češtinou na Pedagogické fakultě v Ostravě. Studia dokončil roku 1985. Zabývá se malbou, kresbou, grafikou, grafickým designem, ilustracemi pro děti, literárně-dramatickými žánry, scénografií a loutkovým divadlem. Žije a pracuje v Luhačovicích a v Uherském Hradišti, kde působí jako pedagog Střední uměleckoprůmyslové školy. Do roku 2015 byl současně lektorem předmětu Grafický design Ústavu vizuální komunikace Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati v Uherském Hradišti.
V malbě byl vždy jeho hlavním tématem vztah forem a barev v prostoru, který řeší v rozsáhlých tematických cyklech. Po sovách, stromech, rybách, tvářích a hvězdách se v kruhu vrací k motivu stromu-muže, který abstrahuje do rozvětvených barevně kontrastních forem. Svoji volnou tvorbou vystavuje doma i v zahraničí samostatně nebo na kolektivních výstavách.
Spolu s Petrem Niklem je zákládajícím členem sdružení Mehedaha, které v osmdesátých letech 20. století vydávalo samizdatový sborník stejného názvu a pořádalo veřejná představení loutkového divadla a bytové besídky. V pořádání besídek i veřejných projektů, ve kterých se prolínají nejrůznější žánry, pokračuje dodnes. V roce 1992 inscenoval loutkové představení Carmina Burana na hudbu Carl Orffa s pěti sty loutkami a dívčím baletem. Nezřídka se zabývá i scénografií (například scénická výprava pro hru „Prsy Tiresiovy“ Guillaume Apollinaira pro Theater Brett ve Vídni), počátkem devadesátých let 20. století spolupracoval s Theater im Stadl v Guntersdorfu. Spolu s Michalem Zemanem napsal František Petrák hudební pohádku o kocouřích detektivech Kocour Holmes a Kocour Watson, která byla v sezóně 2001 a 2002 inscenována ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti v jeho scénografii a kostýmech.
František Petrák vytváří často kresebné a grafické cykly. Mezi realizacemi grafického designu reprezentují v posledních deseti letech ucelenou řadu, divadelní plakáty a doprovodné tiskoviny k inscenacím režiséra J. A. Pitínského ve Slováckém divadle Uherské Hradiště a Městském divadle Zlín (Osm a půl a půl, 1995; Její pastorkyňa, 1996; Proces – Ó božský Zlíne! 1997; Gazdina roba, 2000; Dialogy Karmelitek, 2000; Třináct písní - Bohuslav Reynek, 2000; Bratři Karamazovi, 2002; Hotel Viktoria, 2003; Liška Bystrouška, 2004; Renata Kalenská - Lidové noviny, 2005; Smrt Hippodamie, 2006; Divá Bára, 2007; K. H. Mácha Cikáni, 2009).
Dokladem koncepční práce v užité grafice je také grafická úprava edice Prameny, kterou v roce 2004 založilo Město Luhačovice. Je taktéž autorem grafické úpravy edičních řad Nakladatelství Archa. Je autorem plakátu Osmdesát dopisů /Václav Kadrnka/ a autorem grafického vizuálu Letní filmové školy 2010.
K hlavním tématům Petrákovy tvorby patřily po dlouhou dobu ilustrace pro děti. Soubory ilustrací otiskoval v osmdesátých a devadesátých letech 20. století časopis Sluníčko. Obrazová publikace pro děti Kamarádi z abecedy (Archa, Zlín 1991) získala bronzovou medaili na mezinárodním XV. Bienále užité grafiky v Brně v roce 1992. S využitím motivů dřevěných plastik řezbáře Josefa Šimka zpracoval graficky publikaci Pohádky z Moravy (Zlín 2004). Roku 2002 vyšla publikace Evy Eliášové Pohádky, pověsti a vyprávěnky z Valašska s ilustracemi Františka Petráka.

Zdroj: www.frantisekpetrak.cz
Zobrazit více

Všechny autorovy klapky
Bez názvu