František Květoň

František Květoň je zlínský malíř a grafik narozený v roce 1953. V letech 1970 – 1974 studoval UMPRUM v Uherském Hradišti, obor užité a propagační grafiky. Mimo rámec školy se věnoval malbě, kterou chtěl dále studovat na Akademii výtvarných umění v Praze. Byl přijat, ale studium mu bylo z politických důvodů znemožněno.
Na podzim 1977 nastoupil jako výtvarník do letecké továrny Moravan v Otrokovicích, kde 32 let vytvářel grafické návrhy reklamních tiskovin, navrhoval barevný design vyráběných letounů značky ZLIN a zajišťoval po výtvarné stránce prezentaci firmy na aerosalonech doma i v zahraničí (Praha, Berlín, Moskva, Paříž, Friedrichshafen atd.). Je členem Unie výtvarných umělců ČR a Sdružení výtvarných umělců moravských (SVUM) se sídlem v Hodoníně, který patří mezi nejstarší umělecké spolky u nás. Doposud měl na tři desítky samostatných výstav a zúčastnil se více než sedmdesáti výstav společných jak doma, tak v zahraničí. František Květoň je autorem řady firemních značek a grafických úprav tiskovin, realizoval také několik plastik a obrazů do architektury. Od roku 1998 se pravidelně zúčastňuje Salonu filmových klapek u příležitosti Mezinárodního festivalu dětských filmů ve Zlíně. Jeho obrazy jsou zastoupeny v soukromých sbírkách nejen doma, ale také v mnoha zemích Evropy i v zámoří.

www.kveton.wgz.cz
Zobrazit více

Všechny autorovy klapky
Krajina
Krajina
Barevný akord
Doteky
Filmová krajina
Barevný den
Dům samotář
Veselý den
Konfigurace
Dialog tvarů
Záběr č. 11/2008
Čekání na den
Tajuplná krajina
Touha
Hravost
Barevný den
Reminiscence
Letní nálada
Imaginace
Tajemství krajiny
Rozverná krajina
Pozvání do snu
Souznění
Pohled z okna
Spočinutí
Doteky
Poetická krajina