Evžen Jecho

Evžen Jecho je český sochař, grafik, architekt, spisovatel, novinář, pedagog a fotograf. Narodil se v roce 1945 ve Zlíně. Od roku 1967 žije v Otrokovicích. Studoval UMPRUM v Uherském Hradišti (1961–1965) u prof. L. Havelky a J. Jašky. Postgraduálně Marketing a propagaci v Brně (1973–1975) u prof. Ing. Z. Červeného a PhDr. M. Adamíka, CSc.
Mimo volnou tvorbu se realizoval v oblasti užitého umění v grafice a výstavnictví. Projektoval a graficky řešil řadu komerčních expozic pro pražské PZO Exico, Pragoexport, Kovo, Technoexport, Strojimport, Merkuria aj. Projektoval desítky expozic pro Inchebu Bratislava. Projektoval zlínské výstavy Mikroelektronika '85 a '87, třikrát expozice pro Agropodnik Slušovice a mnoho dalších. Projektoval tři expozice pro Moravské zemské muzeum v Brně. Pro toto muzeum vytvořil i skládací výstavářský systém Mobil (74 prvků), kterému byl v Praze udělen průmyslově chráněný vzor (1990).
Graficky ztvárnil stálé expozice J. A. Komenský pro muzeum v Uherském Brodě (1992), T. G. Masaryk pro muzeum v Hodoníně (1997) a Bedřich Smetana pro muzeum v Praze (1998). V sochařské tvorbě hledal svůj rukopis, osobitou formu projevu. Mezitím si "odskočil" na několik let do oblasti grafických symbolů, zkratek a novotvarů. Vytvořil přes 2500 znaků ještě bez počítačové techniky. Většinu z nich vydal tiskem v Katalogu 1 a 2. Až po roce 1990 se přeorientoval na PC a přes výrobce a prodejce fontů v Kanadě nabízí 300 digitalizovaných znaků a dva fonty v provedení pro PC a MAC. Geometrie se následně promítla do jeho sochařské tvorby a této formě zůstává věrný. Člení, vrství a kombinuje geometrické tvary do komorních i monumentálních plastik a objektů. V počítačové grafice vytváří abstraktní geometrické kompozice z vlastních novotvarů.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org
Zobrazit více

Všechny autorovy klapky
Umí zahrát oranžové i bleděmodré role