Dušan Kállay

Narodil se 19. června 1948 v Bratislavě. V období let 1966 až 1972 studoval na Vysoké škole výtvarných umění u prof. Vincenta Hložníka a prof. Jana Želibský. Věnuje se volné grafice, knižní ilustraci, malbě, animovanému filmu, tvorbě ex libris, poštovních známek a plakátové tvorbě. Od roku l990 působí také jako pedagog na VŠVU v Bratislavě.
Tvůrčí metoda Dušana Kállaye se odvíjí od obdivného přístupu k zázraku života a její podstatným rozměrům je imaginace umocněna silou jeho básnického vidění světa. Zobrazení lidí, věcí, zvířat - komplikovaný svět rostlinné říše i hmyzího společenství jsou věčnými inspiracemi pro autorovo svědectví o podobě našeho světa. Obrazy, kresby, ilustrace i grafické listy tohoto všestranného výtvarníka byly mnohokrát oceněny na renomovaných přehlídkách doma i v zahraničí. V letech 1973 a 1975 získal Zlaté jablko na Bienále ilustrací v Bratislavě, v roce 1988 mu udělili Cenu H. CH. Andersena / Oslo / a v roce 1992 získal Cenu UNICEF / Bologna /.

Zdroj: www.artbohemia.cz
Zobrazit více

Všechny autorovy klapky
Odfúknutý stroj