Dominika Göttlichová

Narozena 1. srpna 1990. Již od dětství měla dvě lásky, ráda malovala, kreslila a zajímala se o jakoukoli výtvarnou činnost. Druhou představovala láska ke květinám a všemu, co souviselo s rostlinnou říší. Při profesním rozhodování si našla cestu ve spojení obou svých životních zálib, a to ve studiu oboru Zahradní architektura na Mendlově univerzitě v Lednici. Nejsou to však pouze projekty okrasných zahrad stojící v popředí jejího profesního zájmu, ale flóra tvoří rovněž primární náměty její výtvarné tvorby, kde pozornost věnuje především objevování krásy ve struktuře rostlin viditelné pod mikroskopem.
Zobrazit více

Všechny autorčiny klapky
Impression of Plants 2014
Řvoucí klid přírody
Jak přicházejí sny
4 dohody
Odkaz
Příliv
Mí půlnoční přátelé
Nekonečná fenologie