Daniela Benešová

Malířka, grafička a ilustrátorka Daniela Benešová se narodila 27. 9. 1929 v Klatovech. Vystudovala VŠ UMPRUM v Praze (ateliér monumentální malby u prof. E. Filly), čestný rok ateliér užité grafiky (u prof. A. Strnadela). Ve své umělecké činnosti se věnuje malbě, grafice, kresbě. Ilustrovala okolo 55 knih zejména pro děti. Používá olej, temperu, litografii, suchou jehlu a lept. Uspořádala několik desítek samostatných výstav nejčastěji se svým manželem – grafikem Karlem Benešem. Zúčastnila se mnoha kolektivních výstav a tuzemských i zahraničních soutěží a přehlídek exlibris. Její díla najdeme v soukromých sbírkách a galeriích nejen u nás, ale také v Rakousku, Německu, Nizozemí, Belgii, USA. Je členkou Sdružení českých umělců grafiků Hollar, dále Sdružení pražských malířů, a Asociace volné grafiky.

Zdroj: www.dioart.cz
Zobrazit více

Všechny autorčiny klapky
Krůpěj
Domov
V kostýmu
Zrození planety
Bílý ostrov
Klavírní sonáta
Adam a Eva
V neklidné krajině
Modrá sonáta
Po koncertě
Brána na Demartince
Lastura
Spirála
Kosmické proměny
Mořská pana