Boris Jirků

Malíř, sochař, ilustrátor prof. Boris Jirků se narodil 10. dubna 1955 ve Zlíně. V letech 1970 až 1974 absolvoval Střední umělecko-průmyslovou školu v Uherském Hradišti a v letech 1974 - 1980 Akademii výtvarných umění v ateliéru prof. akad. mal. Arnošta Paderlíka. Do roku 1990 učitel LŠU. Vedl 17 let výuku figurální kresby a malby na VŠUP v Praze. Krátce působil jako rektor. Nyní vede výuku figurální kresby a malby na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. Současně je vedoucím a garantem doktorandského a magisterského programu – klasická média (figurální – kresba, grafika, ilustrace, malba, plastika) na Fakultě výtvarných umění Akademie umění v Banské Bystrici. Organizuje výstavy FIGURAMA, studentské kresby patnácti univerzit z Evropy a USA. Věnuje se volné kresbě, malbě, grafice, ilustraci, dřevěné a kovové plastice, výtvarným realizacím v architektuře.
Zúčastnil se několika desítek kolektivních výstav u nás i v zahraničí.

Zdroj:www.borisjirku.cz
Zobrazit více

Všechny autorovy klapky
Vnitřní a vnější svět
Hleďáci
Sladké sny
Seď a jen se dívej
Pláč madony
Anděl z Itálie - Toskánsko (kolébka)
Malá slza
Autoportrét v Andalusii
Umělcovo oko
Vzpomínka na Galapágy
Hamlet a princezna dánská
Otavalo in Ecuador
Jeden statečný
Zázrak vidění
Horor neb červená knihovna
Filmový pardál č. 1
Nový hrdina
Jako rostlinky
Za sklem iluzí
Ďábel nakažený dobrem
Madona cs filmu L.Š.
Hledání ideální filmové tváře
Monolog