Boris Jachnin

Boris Jachnin se narodil 1. května 1932 v Praze a zemřel 17. dubna 2011 v Českých Budějovicích. Jedináček od 4 let po úrazu kyčle nemocen, často v ústavech, školní docházku začal v 15 letech, absolvoval FAMU 1967. Titul CSc., udělený na FFUK 1991 - kandidát věd o umění v oboru teorie a dějiny divadla, filmu, rozhlasu a televize. Od roku 1955 žil v Českých Budějovicích. Od roku 1948 statoval ve filmu, ve Vinohradském divadle a rozhlase, ale o herectví neměl zájem, jen o malířství, ale neuplatnil se, ač studoval večerní SŠUU. V Českých Budějovicích mohl pak realizovat několik výtvarných plakátů.
Byl zaměstnán jako osvětový pracovník, dramaturg a nakladatelský redaktor, v produkci KDO natočil dva výukové 16mm filmy, založil a vedl Filmový klub a v celostátním výboru vedl komisi pro film. kluby dětí a mládeže. Tématem jeho diplomové i kandidátské práce byl model filmového školství u nás, současně již s přípravou učebnice a potřebné metodiky. Ale to se neuskutečnilo, ani obhajoba kandidátské práce a byl vyloučen ze Svazu novinářů.
Střídal od roku 1969 po dvacet let dělnická povolání, izolatér, noční hlídač, lisař, ostřič nástrojů, nýtař a skladník. Byl rehabilitován jako pracovník filmu a jako novinář v r. 1991. Po roce 1989 vedl na univerzitách seminář Kinematografická média a na odb. středních školách Dějiny filmu, na FAMU Jazyk filmu pro 1. roč. režie.

Zdroj: www.borisjachnin.wz.cz
Zobrazit více

Všechny autorovy klapky
Blahoslavení, kteříž poskytují hodnotný film!
Vítězky