Bobo Sobotka

Bobo Sobotka je malíř, výtvarník a filmový maskér narozený 13. 9. 1956. Vystudoval ŠÚUV malba a kresba u prof. ak. mal. Václava Pučelíka, ŠÚUV sochařství u prof. Jaroslava Kruise a Dějiny umění u prof. PhDr Olgy Mackové. Svá díla vystavuje v soukromé Galerii ve Smaragdové. Jeho obrazy jsou zastoupeny v mnoha soukromých sbírkách nejen v České republice, ale i ve Spojených státech amerických (Saint Louis, San Francisco) a dále pak ve Francii, Německu a Velké Británii.

Zdroj: http://bobosobotka.cz
Zobrazit více

Všechny autorovy klapky
Filmové nebe