Bořek Zeman

Sochař Bořek Zeman se narodil 12.února 1950 ve Fulneku paní Anně a Bořivoji Zemanovým. Spolu se dvěmi sourozenci vyrůstal na severní Moravě v Moravském Berouně. Gymnázium absolvoval v Rýmařově. Ovlivněn malířskou tvorbou svého otce Bořivoje a strýce Oldřicha tíhnul k malbě, ale ke studiu byl přijat na sochařinu. V roce 1971 absolvoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti obor kamenosochařství u Jana Habarty, Jiřího Jašky a Stanislava Mikuláštíka. Roku 1976 úspěšně ukončil Akademii výtvarných umění v Praze u docenta Jiřího Bradáčka.
První autorskou výstavu připravil v roce 1979 v Galerii Jaroslava Krále v Brně a od té doby mnoho dalších, včetně kolektivních výstav doma i v zahraničí. Jeho aktivity jsou velmi pestré a bohaté. Vytváří sochy, medaile a reliéfy, maluje obrazy, kreslí a ilustruje knihy, zabývá se grafikou. Své návrhy plastik realizuje sám a to v kameni, bronzu či dřevě. Také se zúčastňuje sochařských sympozií a podílí se i na jejich organizaci.
Svými sochařskými díly je zastoupen ve významných českých galeriích ( Národní galerie v Praze, Moravská galerie v Brně, Krajská galerie ve Zlíně atd.) a sbírkách Ministerstva kultury ČR. Výčet sochařských a malířských realizací Bořka Zemana v České republice i v zahraničí je velmi obsáhlý. Souběžně s uměleckou činností se věnuje také sportu - běhal maratony pod tři hodiny a rekreačně jezdí na kole.
Od roku 1983 působil v Uměleckém studiu Praha, kde vytvořil několik tématických sochařských realizací. Uplatnil se také jako architekt a stavitel svého ateliéru v Uherském Hradišti. Vřelý vztah má k moselské oblasti Německa, kam i dnes jezdívá na dlouhodobé tvůrčí pobyty. V roce 1988 při působení v německém Mayenu na sympoziu vytvořil kamennou plastiku “Matka země“, která se mu stala vstupenkou na evropskou výtvarnou scénu. Zajímavou prezentací svých prací se představil v holandském Nardenu. Od roku 1993 se intenzivně věnuje malbě, kterou pravidelně představuje v autorské Galerii Zeman v Uherském Hradišti.
Malířská tvorba nezapře Zemana sochaře. Pozadí plátna je pojednáno plošně s využitím kontrastních barev, ústřední motiv je plasticky vytažen a podpořen kompozicí. Roku 1998 vstupuje na vysokoškolskou pedagogickou dráhu výukou kresby a modelovaní na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. V roce 1999 byl pověřen vytvořením bronzové plastiky “Polibek“ pro hřbitovní park v německém Mnichově - Perlachu. Svou kamenosochařskou tvorbu obohatil na Hořickém sochařském symposiu 2002 pískovcovým sousoším “Povídání“. Zemanova tvorba není otiskem reality, i když z ní vychází. Má metaforický a symbolizující náboj, který vyjadřuje jeho životní pocity a postoje, vztah k lidem a přírodě.

Zdroj: www.borek-zeman.cz
Zobrazit více

Všechny autorovy klapky
Miláčku, můžeš mi umýt záda?
Š(k)lapka
Dívka a růže
Princátko
Diváci
Herečky
Jsem v obraze
Kamarádi
Slunečnice
Můza
Komparzistka
Studentka
Zralá klapka
S osuškou