Antonín Kašpar

Antonín Kašpar (* 4. března 1954, Praha) je akademický sochař, malíř, konceptuální umělec a výtvarník. Středoškolská studia zahájil nejprve na Střední uměleckoprůmyslové škole v Turnově (obor umělecký kovář), ale maturitu (v roce 1974) získal až na Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze (obor řezbář) a v roce 1982 absolvoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze. Svými díly je zastoupen v mnoha veřejných a soukromých sbírkách po celém světě (např. USA, Rusko, Japonsko, Německo, Finsko, Anglie, Dánsko, Nizozemí) jakož i v České republice. Pravidelně pořádá výstavy doma i ve světě. Žije a pracuje na svém statku v Čisovicích na okraji Prahy.
Jeho volná tvorba se vyznačuje monumentálními mnohdy více se opakujícímí kovovými objekty značných rozměrů (někdy 3 až 5 metrů výšky) a hmotností. V jeho ateliéru se ale nachází i drobnější díla z bronzu, kamene, sádry. Kromě volné tvorby se věnuje restaurování soch (například restauroval sochu Aloise Jiráska na pražském Jiráskově náměstí) a realizacím do architektury. Pracoval též na kopii plakety Nobelovy ceny za chemii z roku 1959 profesora Jaroslava Heyrovského a na kopii Nobelovy ceny za literaturu, kterou obdržel 10. prosince 1984 český básník, spisovatel, novinář a překladatel Jaroslav Seifert.
Jedním z jeho větších projektů (kolem roku 2011) bylo rozmístění velkých objektů - soch do přírodního prostoru golfového hřiště na Slapech (areál Golf Park Slapy svatý Jan).

Zdroj: https://cs.wikipedia.org
Zobrazit více

Všechny autorovy klapky
Titanic
Snídaně v trávě
Naše byla, naše je...