Alexandra Koláčková

Alexandra Koláčková, narozená v roce 1964, je keramička sochařka, spolumajitelka výtvarného ateliéru Alexandra Koláčková ATELIER. V letech 1982 – 1987 studium výtvarného oboru pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, poté v letech 1988 – 1989 roční stáž v keramickém atelieru na PDF UP Olomouc, praxe v keramické manufaktuře v Opavě.
Alexandra Koláčková ATELIER je sochařský atelier, který je svou tvorbou v českém prostředí ojedinělý. Tvrdošíjně prosazuje ve svých projektech do veřejného prostoru užití keramiky jako finálního materiálu. V zemích Středomoří a jiných teplých krajích je tento materiál hojně využíván, u nás však musí čelit komplikacím spojeným s teplotními výkyvy a to zejména v zimních měsících. Atelier technologickým otázkám věnuje maximální pozornost a garantuje vysoce kvalitní řemeslo. Alexandra Koláčková ATELIER vychází při své tvorbě z více než dvacetileté tradice v oboru a jeho specifikem jsou zejména velkoformátové plastiky z keramiky a betonu do veřejného prostředí. Byl založen v roce 1990 Alexandrou a Jiřím Koláčkovými původně jako keramická dílna.
Alexandra Koláčková jako výtvarník určuje výtvarný charakter atelieru. Pro její výtvarné pojetí jsou typické expresivní barevná škála, jednoduché oblé tvarosloví a smysl pro hravý element, který je téměř všudypřítomný. V odlidštělém a mnohdy fádním veřejném prostoru působí její plastiky nadšení zvláště u pozitivně orientované části veřejnosti.
Alexandra a Jiří Koláčkovi jdou v tvorbě svou vlastní cestou a vyvíjejí originální kombinace tradiční řemeslné techniky s moderními technologickými postupy. Svou tvorbu vnímají a realizují jako týmovou práci. Jiří Koláček jako manažer a technolog firmy podporuje a rozvíjí technologickou a obchodní oblast. Atelier má za sebou řadu realizací v parcích, zahradách i veřejných městských prostranstvích, které byly iniciovány magistráty a městskými částmi. V současné době rozvíjí zaměření i na zakázky soukromých firem a sběratelů. Atelier má sídlo v Janově nad Nisou.
Snad nejznámější pražskou realizací ATELIERU, která vznikla v roce 2005, jsou barevná zvířata na Letné. Úspěch a obliba tohoto atypického hřiště pro malé i velké řešeného čistě výtvarným způsobem bez herních prvků na pomezí mezi hřištěm a venkovní sochařskou expozicí dokazuje, že tento způsob výtvarného pojetí veřejného prostoru je životaschopný a funguje. Místo v parku, zabydlené skupinou barevných zvířat láká k interakci děti i dospělé. Projekt vznikl z iniciativy provozovatele letenského zámečku ve spolupráci s městskou částí Praha sedm, který řešil revitalizaci zanedbaného koutu parku s nádherným panoramatickým výhledem na město a nechtěl se spokojit s tradičním katalogovým řešením.
Téměř současně vzniklo i další autorské hřiště v pražské Stromovce, jehož zadavatelem byl odbor životního prostředí městské části Praha 1. I zde byl koncept hřiště podobný- za pomoci stylizovaných barevných zvířat neurčitého druhu obývajících park navodit intimitu a inspirativní prostředí pro hru a odpočinek.

Zdroj: www.kolackova.cz
Zobrazit více

Všechny autorčiny klapky
Oko