Věra Krumphanzlová

Akademická malířka Věra Krumphanzlová, narozená v Praze, je členkou Unie výtvarných umělců, Jednoty umělců výtvarných a FF16. Na přelomu 70. let vystudovala v Železném Brodě Střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou (SUPŠS) a v Praze Vysokou školu uměleckoprůmyslovou (VŠUP). Studovala kaligrafii (nauka o písmu) a sumii (nauka o japonské tušové malbě) na Japonské ambasádě a v Japonsko-české společnosti v Praze.
Podílela se na Česko-francouzském celovečerním kresleném filmu "Divoká planeta", pracovala v rozhlase, v televizi (Malé televizní kabarety, Zpívánky, Studia mladých...) jako výtvarná redaktorka a kmenová ilustrátorka několika deníků a časopisů (např. Sluníčko, ABC, Ohníček, Lidová demokracie, Naše rodina, Mladá fronta), ilustrovala cca 35 knih a učebnic (Fortuna, Státní pedagogické nakladatelství, Sinus, Albatros, Portál, Bílý slon, Melantrich, Nava, Atelier Dokument, Parta atd.), navrhla přes 100 obalů na CD a MC (Supraphon, Bonton, Audiostory), loga, plakáty (Albatros, Filmové studio Barrandov, Triáda, Chiquita, školy a další instituce atp...)
V roce 1996 - 2000 pracovala jako kurátorka a vedoucí galerie Chodovské tvrze v Praze, kde se podílela na realizaci cca 80 výstav významých českých i zahraničních umělců, inspirovala a realizovala mnoho kulturních projektů (Křižíkovy pavilony - Pohádka, Chodovská tvrz - Romské etnikum v kultuře, Jak se dívat na obrazy, atd...)
V letech 2000 - 2008 jako architekt, manager a autor mnoha výstavních projektů pro Magistrát hl. m. Prahy, pro Ministerstvo školství ČR (např. Schola pragensis) a Dům národnostních menšin(Etnika v kultuře), Portheimka (Prolínání 1, Prolínání 2), KK Poštovka do roku 2015 (cca 70 výstav současného umění).
V roce 1999 získala mezinárodní ocenění za grafickou tvorbu a absolvovala měsíční stáž ve Francii. Koncem roku 2009 získala nadační stipendium (EVROPSKÁ NADACE R.M.R. - EUROPÄISCHE R.M.RILKE STIFTUNG) a absolvovala měsíční stáž v atelieru francouzského malíře Jeana Miotte v Provence (Pignans). V srpnu roku 2010 absolvovala v Polsku III. SPOTKAŃ ARTYSTYCZNYCH CZARNY PIEC 2010 a posléze i roku 2014 VIII. SPOTKAŃ ARTYSTYCZNYCH CZARNY PIEC 2014. X. SPOTKAŃ ARTYSTYCZNYCH CZARNY PIEC 2017.
Realizovala cca 160 samostatných výstav.

www.krumphanzlova.cz
Zobrazit více

Všechny autorčiny klapky

Štěstí