Stanislav Žampach

Stanislav Žampach pochází ze Šumic, ale žije a tvoří v Uherském Brodě. Už jako desetiletý dojížděl do Uherského Brodu do výtvarného kroužku. Měl talent, vnímal svět kolem sebe, měl skvělého učitele a to jej „odpíchlo“ k umělecké dráze. Na uherskohradišťské UMPRUM vystudoval obor kamenosochařství. Začal sochařinou, zabýval se i olejomalbou. Zlomem ve vztahu ke sklu pro něj bylo až zaměstnání ve sklárnách Květná. Staral se o design třech závodů a snažil se pozvednout tamější sklářskou výrobu. Vadila mu ale pomalá a zdlouhavá cesta k hotovému výrobku. Chtěl objevovat a zkoušet a chtěl to hned. Proto se postavil na vlastní nohy a založil svůj atelier.

Zdroj: www.zampach.com
Zobrazit více

Všechny autorovy klapky
Eroklapka
Proč ne?
Páření
Ptáci
Chameleonky
Potravinový řetězec
Puberta
Vrabčáci
První ze série květin
Druhá ze série květin
Třetí ze série květin
Čtvrtá ze série květin
Pátá ze série květin
Poslední ze série květin
Žena 6x jinak "Eva"
Žena 6x jinak "Křídla motýlí"
Žena 6x jinak "Síla a krása"
Žena 6x jinak "Ve vlnách"