Miroslav Göttlich

Sochař, malíř a grafik Miroslav Göttlich se narodil 8. dubna 1954 ve Zlíně. Absolvoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti (v letech 1969 – 1973) a poté studoval na Akademii výtvarných umění v Praze (1973 – 1979). Od dokončení studií se umělec věnuje volné tvorbě, v níž se soustředí zejména na malbu, kresbu, grafiku, dřevěnou plastiku a výtvarné realizace.
Charakteristickým rysem autorovy tvorby je soustředěné hledání v oblasti figurální a abstraktní malby, také odstraňování hranice mezi kresbou a malbou a vytváření nových vztahů. Mezi hlavní výtvarníkovy tematické okruhy patří ztvárnění pocitu pomíjivosti a odcizení v lidském světě, vliv podvědomí či míra nadreálna a současně i hledání východisek v antické a křesťanské tradici s jejich transformací do současnosti.
Výtvarník se zúčastnil několika desítek autorských a kolektivních výstav a jeho tvorba je zastoupena v mnoha soukromých sbírkách v tuzemsku i v zahraničí (USA, Austrálie, Francie, Německo aj.).
V současnosti tento zlínský umělec vyučuje figurální kresbu na Univerzitě Tomáše Bati.

Zdroj: www.miroslavgottlich.webnode.cz
www.dioart.cz
Zobrazit více

Všechny autorovy klapky

Křižovatka