Jiří Studenský

Výtvarník Jiří Studenský se narodil v roce 1954 v Olomouci, kde také po celou dobu žije a tvoří. Vlastní tvorbě se začal plně věnovat v roce 1985, kdy se stal umělcem na volné noze. V počátcích byly jeho doménou šperky z kůže a dřeva. Postupem času si začal osvojovat i další techniky. Nyní se věnuje především olejomalbám, malování na sklo a technice Tiffany v různých podobách. Tyto hlavní směry doplňuje a prokládá tvorbou šperků z různých materiálů, malováním na textil, výrobou dekoračních předmětů a dalšími rozličnými zajímavými činnostmi, jako je například malování klapky pro Zlín Film Festival.
Po prvních úspěších, které přišly na domácí scéně, se dostavily i úspěchy v zahraničí. Díla Jiřího Studenského můžeme najít ve sbírkách známých osobností, v reprezentativních prostorách státních i soukromých subjektů nebo na veřejných prostranstvích a to jak v České republice, tak i například v Rakousku, Německu, USA, Kuvajtu, Itálii a dálších zemích.
Svůj um a zručnost neuplatňuje pouze při malování, ale i při jiných činnostech. Zde je vhodné zmínit například pomoc při restaurátorských pracích známých objektů, jako byla oprava okenních vitráží v kostele sv. Václava v Olomouci nebo v kostele v obci Hora sv. Kateřiny. Je také výtvarným a technickým autorem zvonkohry v Brodku u Přerova, která je druhá největší v Evropě.
Nejlépe a nejvíce informací o autorovi a jeho tvorbě zjistíte především od něj samotného a při pohledu na jeho díla, která jsou v současnosti vystavena například v galeriích v Praze, Hradci Králové, Olomouci, Karlových Varech, Přerově, Luhačovicích, Litomyšli a dalších městech.
Zobrazit více

Všechny autorovy klapky

Hlubina
Tady žijí lidé táto?
Anděl páně
Svět je divadlo plný šašků
Vše máš ve svých rukou
Sám pod hvězdami